2021 MERN Stack ile Web Gelitirme Kursu

2021 MERN Stack ile Web Gelitirme Kursu
249.99 TRY
Buy Now

Bu kursumuzda 0’dan balayp MERN Stack ve OAuth 2.0 teknolojilerini renip, rendiimiz bilgilerle bir uygulama gelitireceiz. ncelikle kullanacamz teknoloji hakknda sunumlarla konuyu anlayp, daha sonra kodlama ksmna geiyor olacaz. React, Node. js, Express, MongoDB teknolojilerini derinlemesine anlayp, uygulamalar yapacaz ve kursun sonunda CV’nize koyabileceiniz bir web uygulamas gelitirmi olacaksnz. Ayn zamanda OAuth 2.0 srecini anlayp Json WebToken ile kullanclarmz iin bir kayt olma/giri yapma/yetkilendirme sistemi oluturacaz. Bunun yannda kullanclarmzn Google hesaplar ile giri yapabilmeleri iin, uygulamamza Google ile giri yapma ve yetkilendirme ilemlerini gerekletireceiz. Web sitemizin gvenlii hakkndaki sorunlardan konuup uygulamamz kullanclar iin gvenli bir hale getirmek zerine almalar yapacaz. Frontend tarafnda, React ile bir web uygulamas gelitirip React’in inceliklerini reneceiz. React hooklar, stateful deikenler, Redux ile state ynetimi, React Bootstrap ile responsive web design, React router ile navigation konularn sfrdan renip bol bol kodlama yapacaz. Server ksmnda Node. js, Express, MongoDB kullanarak bir server uygulamas gelitireceiz. Server ile database ilikisi, ortam deikenleri, server ile React uygulamamz arasndaki iliki, database modellemesi, Json Web Token yaps ve kullanm, kimlik dorulama ve yetkilenderme kavramlarnn tanmlar, kullanclarn kimlik dorulama ve yetkilendirme ilemleri, Google ile giri yapma ve yetkilendirme ilemleri gibi konular renip kodlama yapacaz. Uygulamamz gelitirdikten sonra web zerinde yaynlayacaz. Ayn zamanda GitHub hakknda temel bilgiler renip bunlar deployment ksmnda kullanacaz. React uygulamamz netlify’a,server uygulamamz heroku’ya ykleyeceiz. Her videodan sonra, yazdmz kodu GitHub’a gnderdim. Commit isimleri blm ismiyle benzerdir. Kaynak kodu ders ders takip edebilirsiniz. GitHub proje linkini ilk videonun aklama ksmnda bulabilirsiniz. Kursa balamak iin herhangi bir n koul yoktur. stekli olmanz kursu tamamlamak iin yeterli. Kafanza taklan her eyi bana mail, instagram ve kursun soru cevap ksmndan iletebilirsiniz.