Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript Jonathan Stark Author

Android. Tworzenie aplikacji w oparciu o HTML, CSS i JavaScript Jonathan Stark Author
Brand: Helion
16.49 USD 21.99 USD
Buy Now

Twórz natywne aplikacje za pomoc standardowych technologii internetowychJe li znasz HTML, CSS i JavaScript, jeste gotowy na tworzenie aplikacji dla Androida. Ten praktyczny podr cznik pomo e Ci wej w wiat aplikacji przeznaczonych dla platformy Android, tworzonych w oparciu o otwarte standardy internetowe - przede wszystkim HTML5 - oraz dodatkowe narz dzia, takie jak cho by PhoneGap.Dowiesz si , jak budowa aplikacje internetowe i jak wykorzysta bezp atny framework Adobe PhoneGap do przekonwertowania ich na natywne aplikacje dla Androida. Na w asnej skórze przekonasz si , e tak tworzone aplikacje s przysz o ci mobilnego wiata. Dzi ki tej ksi ce b dziesz tworzy elastyczne rozwi zania dla szerokiego grona odbiorców.Z t ksi k :nauczysz si wykorzystywa HTML5, CSS i JavaScript do tworzenia aplikacji mobilnychstworzysz dynamiczny, pe ny animacji interfejs u ytkownikarozwi esz najcz stsze problemy dzi ki PhoneGapopublikujesz aplikacj w sklepie Google Play!Stwórz aplikacj , opublikuj j w Google Play i odnie sukces!