Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! Syed Fazle Rahman Author

Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! Syed Fazle Rahman Author
Brand: Helion
6.99 USD 8 USD
Buy Now

Opanuj Bootstrapa w weekend. Responsive Web Design dla ka?dego! Bootstrap to obecnie jeden z najpopularniejszych szkieletów do tworzenia atrakcyjnych interfejsów stron WWW. Projekt zapocz?tkowany przez programistów Twittera zyska? licznych zwolenników ze wzgl?du na bogactwo komponentów, ?wietn? dokumentacj? i zgodno?? z ró?nymi przegl?darkami internetowymi. Nie bez znaczenia jest równie? fakt, ?e Bootstrap wspiera budow? responsywnych stron WWW.Ta ksi??ka to rewelacyjny przewodnik, który wprowadzi Ci? w ?wiat Bootstrapa. Na samym pocz?tku poznasz system siatkowy (ang. grid), który jest fundamentem tworzenia responsywnych uk?adów. Na kolejnych stronach znajdziesz omówienie poszczególnych komponentów tego szkieletu. Po opanowaniu podstaw przejdziesz do sposobów rozszerzania Bootstrapa, modyfikowania go oraz optymalizowania. Ksi??ka ta jest doskona?? lektur? dla wszystkich osób chc?cych b?yskawicznie pozna? i wykorzysta? ten szkielet! Przeczytaj o instalacji Bootstrapa i konfigurowaniu projektów. Dowiedz si?, w jaki sposób Bootstrap mo?e przyspieszy? proces projektowania. Opanuj tajniki systemu siatkowego: twórz responsywne, zoptymalizowane pod k?tem urz?dze? mobilnych szablony stron, które b?d? dzia?a?y na ka?dym urz?dzeniu. Wykorzystaj zalety komponentów Bootstrapa do b?yskawicznego i wygodnego rozbudowania strony o funkcje takie jak panele, paski nawigacji czy formularze. U?yj rozszerze? do tworzenia interaktywnych elementów strony, bez konieczno?ci pisania cho?by jednej linii kodu JavaScript! Zmodyfikuj Bootstrapa, by móc tworzy? wyj?tkowe, oryginalne strony.Wszystko co musisz wiedzie? o Bootstrapie, zebrane w jednym miejscu!